IMS S.A.

ul. Puławska 366,
02-819 Warszawa
tel. +48 22 870 67 76
fax. +48 22 870 67 33

E-mail: office@imssensory.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Administratorem przekazanych danych jest spółka IMS S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 647.466,62 zł (wpłaconym w całości). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje w szczególności prawo do wglądu w przekazane dane oraz żądania ich zmiany lub usunięcia. Kontakt z administratorem: mojedane@imssensory.com.
  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka prywatności Administratora dostępne są na stronie internetowej http://zri.imssensory.com/polityka-prywatnosci/

  Administrator oświadcza, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub przedstawienia oferty handlowej. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z zakresu udzielonych zgód.

  KONTAKT DO DZIAŁÓW

  Tomasz Sierankowski
  kom: +48 501 518 427
  e-mail: tomasz.sierankowski@imssensory.com

  Joanna Langer
  kom: +48 723 696 568
  e-mail: joanna.langer@imssensory.com

  Chris Sidor
  tel.  +48 22 462 78 71
  kom.  +48 606 954 100
  e-mail: chris.sidor@imssensory.com

  tel. 22 870 67 76  wew 1
  e-mail: serwis@imssensory.com

  tel. +48 22 462 78 62
  kom. +48 600 349 600
  e-mail: reklama@imssensory.com

  Anna Falacińska
  tel. +48 22 462 78 64
  e-mail:  anna.falacinska@imssensory.com

  tel. +48 22 462 78 62 kom. +48 600 349 600 e-mail: reklama@imssensory.com

  Przemysław Świderski
  kom. +48 602 102 190
  e-mail: przemyslaw.swiderski@imssensory.com

  RELACJE INWESTORSKIE

  Piotr Bielawski
  tel. +48 22 462 78 95 
  piotr.bielawski@imssensory.com

  Animator rynku
  Dom Maklerski mBanku S.A.

  ul. Wspólna 47/49
  00-684 Warszawa
  tel. +48 22 697 47 00
  fax +48 22 697 48 20

  www.mdm.pl
  mdm@mbank.pl

  Animator rynku
  Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie

  ul. Łopuszańska 38D
  02-232 Warszawa
  tel. +48 22 555 23 13

  www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie.html
  kontakt.bm@alior.pl

  ODZIAŁ w KRAKOWIE

  IMS R&D sp. z o.o.
  Mierzeja Wiślana 11
  30-732 Kraków

  ​tel. + 48 12 257 00 22
  kom. +48 602 399 500
  e-mail: rnd@imssensory.com